Lihkab Nedir ?

Lihkab Nedir ?

hakkımızda

LİHKAB, Lisanslı Harita Kadastro Bürosu'nun kısaltmasıdır. Lisanslı Harita Mühendisleri'nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır. Lisans, gerekli şartları bulunduran harita mühendislerinin, sınava tabi tutularak almaya hak kazandıkları kamu adına iş yapabilme yetkisi sunan belgedir.

Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan işlemlerin de yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro bürolarınca yerine getirilmektedir. Lisanslı Harita Kadastro Büroları'nda yapılacak iş ve hizmetler şunlardır:
Tescile tabi olmayan,
Aplikasyon, Parsel Yer Gösterme, Bağımsız Bölüm Yer Gösterme yapımı ve kontrolüdür.

Tescile tabi olan,
Cins değişikliği, İrtifak hakkı tesisi, Tevhid işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetlerin yapımı, kontrolü, izlenmesi ve ilgilerine sunulmasıdır.

Ülkemizde gerçekleştirilen lisans sınavı sonucunda 551 adet lisanslı harita kadastro bürosu açmaya hak kazanmış lisanslı harita mühendisi vardır. Bu büroların tamamı aktif olmasa da Haziran 2011 tarihi itibariyle 330 adet lisanslı harita ve kadastro bürosu faaliyet göstermektedir.